Rodo

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - /tzw. RODO/ oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

 

Zgodnie z przepisami RODO 17 Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu  jest zobowiązana zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez poszczególne komórki organizacyjne w związku z realizacją zobowiązań pracodawcy wynikających z przepisów prawa.

 

W zakresie jednak, w którym 17 BZ bezpośrednio wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem i obronnością oraz podejmuje czynności niezbędne do celów zapobiegania i ścigania przestępczości, regulacje RODO zostają wyłączone. W ich miejsce stosuje się odpowiednie procedury resortowe, obowiązują przepisy o ochronie informacji niejawnych i inne przepisy prawa. 

 

Tekst obowiązującego RODO:

Bezpośredni link: https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224

W 17 Brygadzie Zmechanizowanej przyjęto Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w celu uzyskania optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe, a przede wszystkim zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami.

 

Administratorem Danych Osobowych w 17 Brygadzie Zmechanizowanej jest Dowódca 17 Brygady Zmechanizowanej reprezentowany przez
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 17 w Międzyrzeczu;

 

 

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Pani Małgorzata PIĄTKOWSKA

tel: 261 674 229 

e-mail:ma.piatkowska@ron.mil.pl