Garnizon Międzyrzecz

Międzyrzecz (także Międzyrzecz Wielkopolski, łac. Mezerici, Mederecensis, niem. Meseritz) – miasto w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Międzyrzecz. Położony na Pojezierzu Lubuskim, pomiędzy rzekami Obrą i Paklicą. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200) oraz obwieszczeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1636) częściami miasta Międzyrzecz są: Obrzyce i Winnica. Według danych na 31 grudnia 2018 w mieście zamieszkiwało 18 099 osób. Miasto królewskie należące do starostwa międzyrzeckiego, pod koniec XVI wieku leżało w powiecie poznańskim województwa poznańskiego.

Bataliony
 • Batalion Dowodzenia Strzelców Wielkopolskich
  01
  Batalion Dowodzenia Strzelców Wielkopolskich
  Batalion dowodzenia Decyzją Nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2010 roku przejął dziedzictwo tradycji 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich oraz 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, otrzymał wyróżniającą nazwę „Strzelców Wielkopolskich” oraz  imię patrona, por. Jana Rzepy.
 • 1 batalion piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej
  02
  1 batalion piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej
  1 batalion piechoty zmotoryzowanej dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów bojowych żołnierzy 17 Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej 24 Dywizji Piechoty, przejął dziedzictwo i tradycje tego pułku oraz przyjął wyróżniającą nazwę „1 batalion piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej” (1bpzmot ZRz) oraz imię „płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby”.
 • Kompania Rozpoznawcza Ułanów Wielkopolskich
  03
  Kompania Rozpoznawcza Ułanów Wielkopolskich
  Tradycje rozpoznawcze 17WBZ sięgają 5 lipca 1944r., kiedy to w Harytanówce k. Żytomierza sformowany został 17 pułk piechoty, w którego skład wchodziły: pluton zwiadu pieszego i pluton zwiadu konnego. Bohaterskie czyny żołnierzy pułku na frontach II Wojny Światowej zostały docenione: 13 orderami Virtuti Militarii V klasy, 109 Krzyżami Walecznych oraz trzema Krzyżami Grunwaldu III klasy. Od zakończeniu wojny jednostka stacjonuje w Międzyrzeczu.  W 1957r. pułk został przemianowany na 17 Pułk Zmechanizowany z kompanią rozpoznawczą w strukturze. Ostatecznie w 1996r. jednostka przejęła tradycje wojsk wielkopolskich i przyjęła dotychczasową nazwę 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z kompanią rozpoznawczą w składzie. Zgodnie z Decyzją nr 61 Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r., kompania rozpoznawcza przejęła dziedzictwo tradycji 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego oraz przyjęła wyróżniającą nazwę Ułanów Wielkopolskich.
 • Batalion Logistyczny
  04
  Batalion Logistyczny
  Rozkazem Dowódcy 11LDKPanc, z dniem 1 lipca 2011r został sformowany batalion logistyczny na bazie istniejących samodzielnych pododdziałów logistycznych tj. kompanii zaopatrzenia i kompanii remontowej.
 • Wojskowa Straż Pożarna
  05
  Wojskowa Straż Pożarna
  Wojskowa Straż Pożarna w Międzyrzeczu, jest specjalistycznym pododdziałem, wyposażonym w techniczny sprzęt, przeznaczony do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.