Garnizon

Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie (niem. Crossen an der Oder) – miasto powiatowe w województwie lubuskim, w Dolinie Środkowej Odry, nad Odrą u ujścia Bobru. Znajdują się tu siedziby Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz garnizon. Krosno Odrzańskie uzyskało lokację miejską przed 1238 rokiem. Nazwa odnosi się do polskiej nazwy krosna tkackiego – urządzenia do tkania z przędzy tkanin. Niemiecki językoznawca Heinrich Adamy swoim dziele o nazwach miejscowości na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia jako najwcześniejszą zanotowaną nazwę miejscowości w dokumencie z 1105 roku Crosno podając jej znaczenie "Stadt der Weber" - "miasto tkaczy". W kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295-1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Crosna. Obecną nazwę zatwierdzono 7 maja 1946.
 • 5 Kresowy batalion saperów
  01
  5 Kresowy batalion saperów

  5 Kresowy Batalion Saperów – pododdział wojsk inżynieryjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejSformowany 1 kwietnia 1944 roku w miejscowości Sumy, na podstawie rozkazu Dowódcy 1 Armii Polskiej, w ZSRR nr 001 z 1 kwietnia 1944, jako jednostka organiczna 4 Dywizji PiechotyPodczas II Wojny Światowej, 5 Kresowy batalion saperów brał udział w walkach min. o Wał Pomorski oraz zabezpieczał działania bojowe na  kierunkach GoliceCzaplinekWałcz, jak również uczestniczył w zdobyciu Kołobrzegu. Po zakończeniu II Wojny Światowej, w terminie do 30 września 1950 roku, batalion zmienił dyslokacje z Kalisza na Krosno Odrzańskie, gdzie stacjonuje do dnia dzisiejszego.

   

  Obecnie batalionem dowodzi ppłk Maksymilian LIBELT.