Klub 17 WBZ

w Wędrzynie 

 

Działa z dala od podobnych placówek kultury stanowi integrację kina, teatru i rozrywki. Skupia się na realizacji tych form, które cieszą się dość dużą popularnością w środowisku.

Brak miejskich ośrodków kultury dopinguje nas do maksymalnego wysiłku, aby społeczności wędrzyńskiej wynagrodzić te braki. Zasadą naszego działania jest stworzyć odpowiednie warunki rozwijania zainteresowań, zapewnić rozrywkę i tym samym zyskując zaufanie i uśmiech społeczeństwa.

 

Dążymy do takiego modelu, aby poprzez atrakcyjność imprez ściągnąć szerokie grono uczestników Główny nacisk kładziemy na działalnośćprorodzinną i prospołeczną.

Działalność Klubu Brygadowego jest bardzo ważnym elementem więzi wojska ze społeczeństwem i nastawiona jest na to, aby możliwie wszyscy mogli z niego korzystać. Trudno jest, zatem wyobrazić sobie funkcjonowania tego małego garnizonu bez jego najpopularniejszego obiektu - Klubu Wojskowego.

 

 

Kontakt: CA MON 261676902, kom. 723-695-569

 

 

Kierownik Klubu 17 WBZ mgr Anna WYCZACHOWSKA.