Wojskowa Asysta Honorowa
 
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana odpowiada za przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystości pogrzebowe i inne w niżej wymienionych lokalizacjach (garnizonach):

Międzyrzecz, Wędrzyn, Krosno Odrzańskie

Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni).

O przydziale wojskowej asysty honorowej decyduje Dowódca Brygady:

gen. bryg. Dariusz Kosowski
ul. Wojska Polskiego 17
66-300 Międzyrzecz
tel. 261 674 200,
fax 261 674 330.

W przypadku napływających do Ministra Obrony Narodowej lub Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wniosków o przydzielenie asysty honorowej, które winny być rozpatrzone na szczeblu garnizonu, przedmiotowe wnioski będą przesyłane do rozpatrzenia przez właściwego dowódcę garnizonu zgodnie z kompetencjami. Podejmując decyzję, o przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową dowódca może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczącego organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych) lub kierowników urzędów centralnych oraz IPN.
 
Osobą upoważnioną w garnizonie do załatwiania spraw związanych z wojskową asystą honorową jest:

Garnizon Międzyrzecz i Wędrzyn:
Sekcja Wychowawcza 17.WBZ
tel. 261 674 729,
tel. kom. 695 885 031

Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa: 
 
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4,
00-909 Warszawa,
fax. 261-873-259.

Wykaz dokumentów niezbędnych do skierowania wojskowej asysty honorowej