Płk Tomasz Biedziak

Urodził się w 1970 roku w SZAMOTUŁACH. Karierę wojskową rozpoczął w 1989 roku jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej w Poznaniu, a po jej ukończeniu w 1993 roku został wyznaczony na stanowisko szefa służby w 17 pułku zmechanizowanym, a później szefa zaopatrzenia w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. W latach 2000 – 2002 studiuje w Akademii Obrony Narodowej. Po zakończeniu studiów wraca do 17 WBZ na stanowisko oficera sekcji planowania, a następnie szefa sekcji w sztabie brygady. W 2004 roku bierze udział w II zmianie PKW IRAK na stanowisku zastępcy dowódcy Zgrupowania Bojowego w Karbali. Bierze udział w ostatnim etapie walk o CITY HALL i dzielnicę AL. MUKHAIM Po raz kolejny wraca do Iraku w 2005 roku jako Szef Wydziału Koordynacji w G-2 MND CS. W 2006 roku zostaje wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 1 bpzmot w 17 WBZ. W 2007 roku bierze udział w I zmianie PKW Afganistan jako zastępca dowódcy Polskiej Grupy bojowej. Po powrocie z misji formuje i dowodzi międzynarodowym batalionem Grupy Bojowej UE. W 2009 roku zostaje wyznaczony na stanowisko dowódcy 1 bpzmot w 17 WBZ w Międzyrzeczu. W 2010 roku kończy studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Prawa i Administracji na kierunku „Służba zagraniczna i międzynarodowa”. W 2011 roku po raz kolejny wyjeżdża do Afganistanu jako dowódca Zgrupowania Bojowego BRAVO. Jego podwładni operują z czterech baz na południu prowincji GHAZNI. Po powrocie od stycznia 2012 roku wyznaczony zostaje na stanowisko Szefa Szkolenia 10BKPanc. w Świętoszowie. Na przełomie lat 2013/2014 po raz ostatni wyjeżdża do Afganistanu jako Zastępca Dowódcy Polskiego Kontyngent Wojskowego. W 2015 roku ukończył Wyższy Kurs Operacyjno – Strategiczny. Od września 2017 roku wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu ds. Operacyjnych 16DZ. Zainteresowania to historia wojskowości, literatura faktu. Jego pasją jest wędkarstwo.