Zastępca Dowódcy - Szef Sztabu

Generał brygady Andrzej Przekwas W 1982 r. rozpoczął karierę wojskową jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a po jej ukończeniu w 1986 r. został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe jako dowódca plutonu rozpoznawczego w 49. Pułku Zmechanizowanym. W latach 1988–1992 pełnił obowiązki na stanowisku dowódcy kompanii najpierw w 49. Pułku Zmechanizowanym, a następnie w 6. Pułku Zmechanizowanym. W międzyczasie w 1991 roku ukończył kurs doskonalący na Akademii Obrony Narodowej dla oficerów rozpoznania ogólnowojskowego pułku i dywizji. Kolejnym etapem w karierze wojskowej pana generała było stanowisko kierownika sekcji - zastępcy szefa sztabu brygady w 13. Brygadzie Zmechanizowanej, które pełnił w latach 1995-96. Natomiast już rok później samodzielnie objął dowodzenie 2. Batalionem Rozpoznawczym. Stanowisko to piastował w latach 1996-99. W międzyczasie generał Andrzej Przekwas ukończył dwa kursy poza granicami naszego kraju. Najpierw w Wielonarodowym Korpusie w Rendsburgu ukończył kurs specjalistyczny w zakresie przygotowania do objęcia stanowisk służbowym. Następnie w Centrum Szkolenia Specjalistycznego armii duńskiej w Hoveltegardzie ukończył kurs języka angielskiego. Doświadczenie zdobyte za granicą zaowocowały wyznaczeniem na stanowisko starszego oficera w wydziale rozpoznania w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Płn-Wsch. w 1999 roku. W tym okresie generał wziął udział w misji poza granicami kraju w PKW Kosowo. Po dwóch latach służby w Wielonarodowym Korpusie Płn-Wsch. przyszedł czas na zmiany. Od 2001 roku do 2004 roku generał brygady Andrzej Przekwas pełnił służbę w Dowództwie 1. Korpusu Zmechanizowanego, w międzyczasie uczestnicząc w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku na stanowisku Szef Oddziału Rozpoznania. Kolejny etapem w karierze pana generała było stanowisko zastępcy dowódcy brygady, które objął najpierw w 2004 roku w 6. Brygadzie Pancernej, a następnie w 2005 roku w 1. Brygadzie Pancernej. W 2005 roku był również kolejny raz uczestnikiem misji poza granicami kraju w ramach PKW Irak. Doświadczenie nabyte w jednostkach zaowocowały przeniesieniem do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie najpierw pan generał Andrzej Przekwas pełnił służbę jako zastępca szefa zarządu planowania operacyjnego, a następnie zastępcy szefa zarządu analiz wywiadowyczych i rozpoznawczych. Wówczas przyszedł czas na kolejny etap w karierze pana generała. W 2009 roku objął stanowisko dowódcy brygady w 1. Brygadzie Pancernej. Dowódcą był przez blisko 4 lata. Następnie przyszedł czas na okres służby w strukturach międzynarodowych. W latach 2013-2019 generał brygady Andrzej Przekwas służył między innymi w Strasbourgu i Mons. Z dniem 20 marca zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy - szefa sztabu 16. Dywizji Zmechanizowanej. 
None