Zastępca Dowódcy - Szef Sztabu

Generał Brygady Wojciech Ziółkowski urodził się w 1970 r. w Kaliszu. W 1989 r. przygodę z wojskiem rozpoczął jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a po jej ukończeniu w 1993 r. został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe jako dowódca plutonu w 102. pułku zmechanizowanym. W latach 1994-1996 pełnił obowiązki na stanowisku dowódcy plutonu piechoty zmotoryzowanej w 5. Brygadzie Pancernej. W 1996 r. kontynuował służbę w brygadzie gdzie pełnił obowiązki dowódcy kompani zmechanizowanej. W latach 1999-2001 był słuchaczem Wydziału Wojsk Lądowych w Akademii Obrony Narodowej. Kolejnym etapem w karierze wojskowej Pana Generała było stanowisko młodszego specjalisty w wydziale G-3  Dowództwa 11. Dywizji Kawalerii  Pancernej, które sprawował w latach 2001-2004, by następnie objąć dowodzenie batalionem w 17. Brygadzie Zmechanizowanej.  W roku 2007 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Republice Iraku na stanowisku z-cy dowódcy-szefa sztabu Brygadowej Grupy Bojowej, zdobywając doświadczenie na arenie międzynarodowej, w ramach współpracy z sojusznikami z NATO. Po powrocie z misji w 2007 r. został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia w 17. Brygadzie Zmechanizowanej, które pełnił do 2011 roku. Następnie realizował zadania jako Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – ds. programu wdrażania na wyposażenie Sił Zbrojnych RP Kołowego Transportera Opancerzonego i PPK SPIKE. W 2013 objął kolejno stanowiska szefa oddziału analiz rynku a następnie szefa oddziału koordynacyjnego w Inspektoracie Uzbrojenia. Po roku służby w Inspektoracie Uzbrojenia zostaje wyznaczony na stawisko służbowe zastępcy szefa w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. W 2016 roku Pan Generał powrócił do 17. Brygady Zmechanizowanej zostając zastępcą dowódcy brygady, stanowisko to piastował przez dwie kadencje do 2021 roku. W międzyczasie w 2020 roku ukończył podyplomowe studia polityki obronnej na Akademii Sztuki Wojennej. W 2021 roku zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 29 marca 2021 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy – szefa sztabu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Dnia 11 listopada 2021 roku Prezydent RP na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mianował Pana Wojciecha Ziółkowskiego na stopień generała brygady.