FUNDAMENT STRATEGICZNY 16 DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ

MISJA

Wysoce  wyszkolony związek taktyczny, gotowy do mobilizacyjnego rozwinięcia, szybkiego podjęcia lądowych działań bojowych we wskazanym pasie w ramach operacji połączonej, gotowy do wspierania społeczeństwa i udziału w zapewnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Hasło

Szkolimy się aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom.

 

WIZJA

Związek taktyczny zwarty, wyszkolony, gotowy
do działania w każdych warunkach

 

WARTOŚCI

1.Honor i Ojczyzna
2.Mniej słów więcej czynów
3.Procedury i pomysłowość
4.Efektywność a nie efektowność
5.Konsekwencja i realizm

STRATEGIA

1.Kultura gotowości bojowej –  terminowość, rzetelność, fachowość, sprawność sprzętu i ukompletowanie zapasami.
2.Szkolenie – dążenie do mistrzostwa w każdej dziedzinie, pomoc tym, którzy odstają, zapewnienie warunków do szkolenia.
3.Komunikacja interpersonalna - zasady: ,,walk and talk”,  polityka ,,otwartych drzwi”, ,,nie ma głupich pytań”.
4.Zachęcanie, motywowanie inspirowanie do wysiłku intelektualnego i zaangażowania w służbę w każdych warunkach.

 

HASŁO

Szkolimy się aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom

 

HASŁO

Szkolimy się aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom

 

HASŁO

Szkolimy się aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom