16. Dywizja Zmechanizowana przeprowadziła trening sztabowy pod kryptonimem DRWĘCA-19. Żołnierze ćwiczyli na bazie obiektów szkoleniowych kompleksu wojskowego w Białobrzegach.

Rozpoczynając odprawę informacyjną treningu sztabowego realizowanego przez dowództwo 16.DZ zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych płk Tomasz Biedziak wskazał zasadnicze cele i zadania, stojące przed organem dowodzenia.
Głównym celem treningu było doskonalenie zdolności oraz indywidualnych umiejętności obsady stanowiska dowodzenia dowództwa 16. Dywizji Zmechanizowanej w zakresie planowania i prowadzenia działań zgodnie ze stałymi procedurami operacyjnymi i przyjętym scenariuszem.
***
Tłem taktycznym treningu jest hipotetyczny scenariusz rozwoju sytuacji kryzysowej, umiejscowiony w sztucznie wygenerowanym środowisku geopolitycznym. Scenariusz zakłada, że pomiędzy dwoma blokami państw doszło do konfliktu w wyniku naruszenia integralności granic przez przeciwnika, co wymusiło działania obronne państwa sojuszniczego.
W treningu sztabowym realizowanym przez dowództwo 16. Dywizji Zmechanizowanej uczestniczyli także żołnierze 9. batalionu dowodzenia, którzy rozwinęli stanowisko dowodzenia oraz przedstawiciele z przydzielonych na czas treningu jednostek wojskowych. Na koniec treningu sztabowego pk. DRWĘCA-19 płk Biedziak podziękował żołnierzom biorącym udział w ćwiczeniu, licząc na dalszą współpracę podczas kolejnych zamierzeń szkoleniowych.
None
None
None