Starszy podoficer dowództwa 16 DZ

Starszy chorąży sztabowy Krzysztof Maciejewski

STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA DYWIZJI     st. chor. sztab. Krzysztof Maciejewski tel. 261 88 74 52 lub 261 88 74 53