Współpraca z wojskami sojuszniczymi

16 Dywizja Zmechanizowana współpracuje również z wojskami sojuszniczymi. Podczas ćwiczeń i treningów polscy żołnierze i przedstawiciele eFP, stacjonujący na codzień w Bemowie Piskim wymieniają się spostrzeżeniami i uwagami, co do wykonywanych zadań.
 
BULL RUN
 
15. Giżycka Brygada Zmechanizowana oraz Batalionowa Grupa Bojowa, która na co dzień stacjonuje w Bemowie Piskim i działa w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO, zakończyły dwudniowe zajęcia BULL RUN 10. Zajęcia odbywały się na terenie obiektów Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych Orzysz oraz po za nimi, między innymi w okolicach takich miejscowości jak Ełk, czy Olecko.
 
Zajęcia rozpoczęły się 18 września od alarmowego opuszczenia miejsca stałej dyslokacji pododdziałów, które na sygnał podany przez Taktyczne Centrum Operacyjne 15. GBZ rozpoczęły przemieszczenie na orzyski poligon, skąd wykonały marsz do wyznaczonych rejonów po drogach publicznych. W trakcie marszu część kolumn pokonała przeszkodę wodną przy wykorzystaniu mostu towarzyszącego MS-20 Daglezja z 2. Pułku Saperów z Kazunia. Po raz kolejny zrealizowano przemieszczenie ciężkiego sprzętu z wykorzystaniem gumowych nakładek na gąsienice.
 
Na publiczne drogi wyjechały ciężkie pojazdy 15. GBZ i wojsk sojuszniczych, między innymi samobieżne moździerze M120 RAK, bojowe wozy piechoty BWP-1, M2A2 Bradley, HMMWV, działa przeciwlotnicze  Oerlikon GDF-003, czołgi M1A1 Abrams, Leopard 2A5 z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. 
 
Zajęcia miały na celu doskonalenie współdziałania, zapoznanie się z ukształtowaniem terenu oraz charakterystyką dróg, a także doskonaleniem przemieszczenia zarówno wojsk polskich jak i sojuszniczych do wyznaczonych rejonów. 
Działania pododdziałów NATO i 15. GBZ została wcześniej uzgodniona z władzami administracji publicznej. Całość monitorowana i koordynowana była przez żołnierzy z Taktycznego Centrum Operacyjnego 15. GBZ, którzy mieli możliwość reagowania i współdziałania z innymi służbami podczas wystąpienia ewentualnych zakłóceń. 
 
Wnioski z zajęć posłużą doskonaleniu procedur współdziałania między wojskami NATO i terenowymi organami administracji publicznej, a także pozwolą jeszcze lepiej przygotować pododdziały do kolejnych ćwiczeń zgrywających.
None
None
None