Najbardziej wszechstronni żołnierze nabytą wiedzę i umiejętności przekuwają na sukcesy w Olimpiadach Taktycznych czy Metodycznych oraz zawodach użyteczno - bojowych. Wielokrotnie osiągają również znakomite rezultaty podczas zawodów na szczeblu centralnym.

Oprócz ćwiczeń poligonowych żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej uczestniczą również w wielu treningach sztabowych, rywalizują w olimpiadach taktycznych czy też metodycznych i przede wszystkim w zawodach użyteczno - bojowych, które idealnie odzwierciedlają przygotowanie danego żołnierza do wykonywania zadań na poligonach. Podczas mistrzostw dywizji wyłaniani są reprezentanci, którzy następnie przystępują do zmagań na szczeblu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 16 Dywizja Zmechanizowana może poszczycić się zwycięstwami w wielu kategoriach w zawodach centralnych.
 
Olimpiada o tytuł Mistrza Metodyki 16 Dywizji Zmechanizowanej
26 września w sali odpraw w sztabie 16 Dywizji Zmechanizowanej przeprowadzono Olimpiadę o tytuł Mistrza Metodyki 16 DZ.

Do rywalizacji przystąpili mistrzowie i wicemistrzowie, którzy zostali wyłonieni w toku eliminacji w jednostkach 16 DZ. Uczestnicy wykazać musieli się wiedzą z zakresu metodyki szkolenia, programów szkolenia, metodyk i poradników przedmiotowych, dokumentów normujących proces szkolenia oraz norm szkoleniowych. Ich wiedza sprawdzona została w II etapach.

- etap I: pisemny sprawdzian;

- etap II: sprawdzian ustny.

Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy metodycznej.

Pierwsze miejsce oraz tytuł „Mistrza metodyki” wśród oficerów starszych zdobył mjr Remigiusz Czaderna z 9BKPanc. Drugie miejsce oraz tytuł „Wicemistrza metodyki” wywalczył mjr Wojciech Sawicki z 15pplot. Najniższy stopień na podium przypadł w udziale mjr. Janowi Szultkowi z 20 BZ.

Mistrzem Metodyki wśród oficerów młodszych został kpt Bartosz Anaszko z 15 BZ. Tuż za jego plecami znalazł się ppor. Marcin Bury z 15 pplot, a ostatnie miejsce na podium wywalczył kpt Michał Oleksy z 20 BZ.

Dyploty laureatom wręczył Szef Szkolenia wz. ppłk Piotr Bardyga. Pułkownik pogratulował uczestnikom znakomitych wyników oraz życzył powodzenia w kolejnym etapie konkursu na szczeblu centralnym.