Patrol saperski w akcji

Patrol saperski z 15. GBZ współdziałał z grupą nurków – minerów z 8. FOW

W minionym tygodniu do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej wpłynęło zgłoszenie o znalezieniu 2 pocisków artyleryjskich w Kanale Łuczańskim w Giżycku. Znaleziska dokonano w czasie corocznego sprzątania giżyckiego kanału przez Klub Płetwonurków Płetwal z Giżycka. Patrol rozminowania nr 10 z 15. GBZ na miejscu dokonał rozpoznania, które polegało na przeprowadzeniu wywiadu z policją ochraniającą znalezisko.

Zwrócono się z wnioskiem do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu o wydzielenie grupy nurków – minerów z 13 dywizjonu trałowców z Gdyni celem podjęcia niewybuchów. Podjęcie niebezpiecznych przedmiotów odbyło się 24 października 2019 r. o godz. 11.30. W zabezpieczeniu miejsca podjęcia niewybuchów z kanału zaangażowane były również służby mundurowe policja, straż miejska oraz straż pożarna. Ze względu na położenie znaleziska policja zamknęła drogi dojazdowe oraz ewakuowała około 250 mieszkańców z pobliskich domów.

Po dokładnym zabezpieczeniu okolicy grupa nurków minerów z  8. FOW przystąpiła do wydobycia pocisków. Następnie żołnierze z patrolu rozminowania 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej podjęli niebezpieczne przedmioty i umieścili je w pojeździe. Pociski artyleryjskie zostaną przewiezione na poligon, gdzie zostaną zdetonowane.

Działalność patroli saperskich 16 DZ

Dziennikarze z wizytą u saperów w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej
Saperzy z Patrolu Rozminowania nr 9 działającego w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej  to żołnierze, którzy prawie codziennie wyjeżdżają na tzw. interwencje w terenie. Najczęściej są to wezwania do wciąż odnajdywanych pozostałości po II wojnie światowej.

 

- Prawie 300 wyjazdów, 2 tysiące podjętych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN), w tym m.in. ponad 60 min, setki granatów, pocisków i dwie bomby lotnicze – to bilans 2018 roku, który przedstawił st. chor. sztab. Stanisław Śmigielski, dowódca 9 Patrolu Rozminowania.

Z okazji zbliżającego się Dnia Sapera, żołnierze 9BBKPanc. dali szansę dziennikarzom poczuć się jak członkowie patrolu rozminowania i  włożyć specjalny kombinezon, który chroni sapera przed odłamkami, ale nie tylko. Także przed falą uderzeniową i termiczną.

- Ciężko w nim chodzić, waga dosłownie wbija w ziemię, zakres ruchów oraz widoczność są mocno ograniczone, a do tego po chwili robi się duszno. Klęknięcie na ziemi i wykopanie z ziemi atrapy niewybuchu jest niemal niewykonalne, a znalezisko wypada z dłoni. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby to był prawdziwy ładunek. I choć dla nas była to zabawa, codzienność saperów już tak wygląda – relacjonuje Aleksandra Jakimczuk na łamach Dziennika Elbląskiego.

Spotkanie z dziennikarzami saperzy z Braniewa zakończyli apelem do tych, którzy znajdą niebezpieczne „pamiątki” z okresu II wojny światowej. 

 

 

- Przede wszystkim: nie dotykamy i nie podnosimy materiałów niebezpiecznych!   Najlepszym rozwiązaniem jest wybranie ogólnopolskiego numeru 112. Należy też oznaczyć miejsce znaleziska.

 

12 Patron Rozminowania w akcji

14.08 br. 12 Patrol Rozminowania z terenu miasta Nowogród podjęto 150 mm odłamkowo - burzący oraz fragment bomby lotniczej z zapalnikiem. Ewakuowano ludność w promieniu 1200 m.
Podjęte materiały zostały zniszczone na poligonie w Orzyszu. Saperzy apelują, by o każdym przedmiocie wybuchowym, niebezpiecznym niezwłocznie informować odpowiednie służby (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Urząd Gminy, sołtys, leśniczy itd.), nie dotykać ich, podnosić, manipulować.  Zgłoszenie takiego znaleziska nic nie kosztuje, a może uratować ludzkie życie.