Dołącz do żołnierzy 16 Dywizji Zmechanizowanej

Zapraszamy na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej do wszystkich jednostkach wojskowych 16 Dywizji Zmechanizowanej.
 
ŻOŁNIERZ ZAWODOWY
Jeśli zostaniesz żołnierzem zawodowym, zyskasz: 
FINANSE – wynagrodzenie podstawowe: w korpusie szeregowych – od 4560 zł, w korpusie podoficerów – od 5160 zł, w korpusie oficerów – od 6300 zł; 
– prawo do dodatków finansowych: stażowego, specjalnego, kompensacyjnego i służbowego; 
– należności finansowe za przeniesienie służbowe, podróże służbowe oraz służbę poza granicami kraju; 
– dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdu do rodziny w przypadku służby poza miejscem zamieszkania; – prawo do świadczeń socjalnych; 
– NOWOŚĆ! świadczenie motywacyjne: 1500 zł dla żołnierzy ze stażem służby wojskowej powyżej 25 lat oraz 2500 zł dla żołnierzy ze stażem powyżej 28 lat i 6 miesięcy; – trzynastą pensję; – gwarancję zatrudnienia; 
ZAKWATEROWANIE – gwarancję zakwaterowania – NOWOŚĆ! Wszyscy żołnierze zawodowi mogą wybrać jedną z form zakwaterowania: służbowe mieszkanie, miejsce w internacie lub comiesięczne świadczenie mieszkaniowe na wynajem lokalu na własną rękę od 360 do 900 zł; – NOWOŚĆ! wyższą odprawę mieszkaniową dla żołnierzy odchodzących z armii, którzy nie wykupili wojskowego mieszkania lub nie otrzymali go z Agencji Mienia Wojskowego;
URLOPY – prawo do urlopów: wypoczynkowego, zdrowotnego, okolicznościowego, nagrodowego i przysługującego honorowym dawcom krwi; – gratyfikację urlopową oraz dopłatę do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”, a także prawo do bezpłatnego wypoczynku dzieci na koloniach i obozach; 
ZDROWIE – NOWOŚĆ! prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością w placówkach wojskowych; – dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci; 
ROZWÓJ – możliwość udziału w kursach, szkoleniu i kształceniu na koszt armii (np. kurs prawa jazdy, nurkowania, nauka języków obcych); 
– możliwość awansu; 
– możliwość udziału w misjach zagranicznych i szkoleniach międzynarodowych; 
EMERYTURA – prawo do emerytury już po 25 latach służby; 
– możliwość rekonwersji – przed odejściem z armii możesz skorzystać np. z doradztwa zawodowego oraz kursów i studiów na koszt wojska.