Slajd

Klub Dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej

Klub Dowództwa 16 DZ jest wojskowym ośrodkiem kultury funkcjonującym w strukturach 16 DZ im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Klub organizuje, koordynuje oraz upowszechnia działalność kulturalną, oświatową i rekreacyjno-rozrywkową wśród żołnierzy i pracowników 16 DZ oraz w środowisku żołnierskim garnizonu Olsztyn.