Nabór do służby i pracy w 16 Dywizji Zmechanizowanej

Dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej informuję o naborze na wolne stanowiska dla oficerów i podoficerów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. p. Katarzyna Prokopczuk 727 013 238

Osoby zainteresowane niniejszym ogłoszeniem proszone są o przysłanie swoich aplikacji zawierających CV na adres:

Dowództwo 16 Dywizji Zmechanizowanej:
na adres w sieci milnet-zet do jonoszko@milnet-z.ron.int

Dodatkowo proszę dopisać na CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (RODO)).
Zastrzegamy sobie prawo na odpowiedź na wybrane oferty.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
3. Administratorem danych osobowych jest Dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej  z siedzibą
w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 53.
4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
5. Odbiorcami danych osobowych będzie Sekcja Personalna w Dowództwie 16 Dywizji Zmechanizowanej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 
Informujemy o wolnych stanowiskach pracy na poniższych etatach:

 

1. PSYCHOLOG - KONSULTANT DOWÓDCY DS. PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ 

 

Główne zadania:

a)  przygotowanie, organizacja i prowadzenie działalności psychoprofilaktycznej w jednostkach wojskowych Dywizji;

b) przygotowanie i organizacja szkolenia dla konsultantów dowódców jednostek wojskowych ds. profilaktyki psychologicznej;

c)  koordynowanie działań konsultantów dowódców jednostek ds. profilaktyki psychologicznej z jednostek wojskowych Dywizji;

d) współpraca z wyspecjalizowanymi placówkami wojskowymi i cywilnymi zajmującymi się profilaktyką zdrowia psychicznego.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;

- mile widziane : odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, otwartość.

Wymiar czasu pracy : 1,0 etatu

Umowa :  na  okres próbny do 3 miesięcy


Wymagane dokumenty: wniosek o zatrudnienie, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie + CV z dopisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

 

Termin składania aplikacji: 10.01.2022 r.

 

Miejsce składania ofert :

Jednostka Wojskowa Nr 2234, ul. Jagiellońska 53, 10-283 Olsztyn, Sekcja Personalna.