• 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana
  15 Giżycka Brygada Zmechanizowana
  15 Brygada Zmechanizowana została sformowana w 1994 roku, w garnizonie Giżycko, na bazie 2 Pułku Zmechanizowanego ze składu 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. Brygadę włączono do 15 Warmińsko-Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Władysława Jagiełły. Na uzbrojeniu jednostki znajdują się m. in. moździerze samobieżne Rak.
 • 9 Brygada Kawalerii Pancernej
  9 Brygada Kawalerii Pancernej
  9 Brygada Kawalerii Pancernej została sformowana 28 września 1994 roku. Jej miejscem stacjonowania jest garnizon Braniewo. Brygada stanowi o sile północno-wschodniej flanki Polski, a jej żołnierze od kilku zmian naprzemiennie z 15 Brygadą Zmechanizowaną są podstawą tworzenia PKW Łotwa.
 • 20 Brygada Zmechanizowana
  20 Brygada Zmechanizowana
  W 1994 roku na bazie 75 Ośrodka Materiałowo - Technicznego została sformowana 20 Brygada Zmechanizowana. Przyjmując 15 lipca 1995 roku dziedzictwo tradycji tych formacji Wojska Polskiego 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego stała się spadkobierczynią czynu zbrojnego i bohaterstwa poprzedników walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, w obronie niepodległości we wrześniu 1939 roku i w formacjach konspiracyjnych.
 • 11 Pułk Artylerii
  11 Pułk Artylerii
  11 Mazurski Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema (11 pa) powstał w wyniku przeformowania 1. Mazurskiej Brygady Artylerii w Pułk. W skład Pułku weszła część sprzętu i kadra z rozformowanego 1. Ciechanowskiego Pułku Artylerii oraz 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej z Suwałk. Minister Obrony Narodowej w rozporządzeniu nr 85 z dnia 16 marca 2011 r., ustanowił doroczne święto 11 Pułku Artylerii w dniu 3 września.
 • 15 Pułk Przeciwlotniczy
  15 Pułk Przeciwlotniczy
  15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy dziedziczy i z honorem kontynuuje tradycje bojowe 15 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, który powstał w maju 1944r. w ramach formowanej w rejonie SUM 1 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej
 • 16 Pułk Logistyczny
  16 Pułk Logistyczny
  16 Pułk Logistyczny to spadkobierca 16 Żuławskiego Batalionu Remontowego. Jego miejscem stacjonowania jest garnizon Elbląg. Do najważniejszych zadań pułku należy konserwacja oraz naprawa sprzętu znajdującego się na wyposażeniu 16 Dywizji Zmechanizowanej.
 • 9 Batalion Dowodzenia
  9 Batalion Dowodzenia

  Rolą 9 batalionu dowodzenia jest przede wszystkim rozwinięcie i eksploatacja mobilno – stacjonarnych stanowisk dowodzenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Ponadto ich zabezpieczenie pod względem bojowym i logistycznym. Nasz batalion tworzą 3 pododdziały łączności: kompania logistyczna, kompania ochrony i regulacji ruchu, a także Wojskowa Stacja Pocztowa.