Zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych

Zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych

Starszy podoficer Dowództwa 16DZ

Starszy podoficer Dowództwa 16DZ

zobacz więcej