Ćwiczenia krajowe i międzynarodowe

Praca w Wojsku Polskim to przede wszystkim niezliczone ilości godzin spędzone na placach ćwiczeń i treningach, które później wykorzystywane są w wielu ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych. Żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej uczestniczą nie tylko w cyklicznych ćwiczeniach dywizji, ale również w przedsięwzięciach Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie współpracują również z żołnierzami NATO.
 

PUMA-19

W dniach 13-19 czerwca na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej brali udział w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. PUMA-19.

Ćwiczenie realizowane było w ramach największego w tym roku ćwiczenia z taktycznego z wojskami pk. DRAGON-19, jednego z kluczowych wydarzeń szkoleniowych tego roku na wschodniej flance NATO.
Głównym celem ćwiczenia było zgranie dowództwa i sztabu 1. batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich z podległymi pododdziałami w realizacji działań taktycznych w strukturze grupy bojowej we współdziałaniu z przydzielonymi sojuszniczymi siłami i środkami w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W ćwiczeniu udział brali żołnierze z Batalionowej Grupy Bojowej NATO, 7. Brygady Zmechanizowanej z Czech, 11. Mazurskiego Pułku Artylerii z Węgorzewa, 1. Brygady Pancernej z Wesołej oraz uczniowie Centrum Edukacji Mundurowej z Ełku.
Z punktu widzenia kierownika ćwiczenia gen. bryg. Norberta Iwanowskiego najważniejszymi elementami realizowanymi w czasie ćwiczenia PUMA-19 były działania taktyczne takie jak: wykonanie marszu zbliżania z zajęciem rejonu pośredniego, pokonanie przeszkody wodnej, obrona manewrowa, w tym luzowanie pododdziału, który utracił zdolność bojową, synchronizacja elementów ugrupowania bojowego w czasie kontrataku oraz procedury wywołania ognia artylerii Call For Fire i wsparcia działań przez śmigłowce bojowe i samoloty w ramach Close Combat Attack i Close Air Support. Działania te sprowadzały się do sprawdzenia interoperacyjności ćwiczących pododdziałów.
Pododdziały Grupy Zadaniowej, której trzon stanowił 1. batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich po osiągnięciu gotowości do podjęcia działań wykonały marsz do rejonu odpowiedzialności, gdzie po odtworzeniu zdolności bojowej prowadziły działania przeciw hybrydowe, a następnie przeszły do obrony. Po nawiązaniu kontaktu z przeciwnikiem wykorzystując wsparcie Lotnictwa Wojsk Lądowych i artylerii pododdziały broniące wycofały się przez przeszkodę wodną wykorzystując system zapór i niszczeń oraz pola minowe, które osłabiły natarcie przeciwnika. Wszystko działo się na Ośrodku Pokonywania i Forsowania Przeszkód Wodnych Ruda. W tracie ćwiczenia realizowano m.in. operacyjną likwidację skażeń rzutu ogniowego baterii 2S1 Goździk w ugrupowaniu bojowym przy wsparciu Grupy Zadaniowej Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, procedury CCA (Close Combat Attack) oraz procedury MEDEVAC (Medical Evacuation – Ewakuacja Medyczna) z wykorzystaniem śmigłowców W-3 SOKÓŁ i Mi-24. Przeciwnik nie poddawał się, pododdziały walczyły o utrzymanie przedniego skraju obrony w celu zapewnienia żywotności pododdziałów broniących się zrealizowano luzowanie. W godzinach nocnych pod osłona ognia artylerii, pododdziały przemieściły się i w godzinach rannych osiągnęły gotowość do kontrataku. W końcowym etapie ćwiczenia poddziały po wykonaniu przejść w polach minowych w ugrupowaniu wojsk własnych, przy wsparciu artylerii pod osłoną przeciwlotniczą i realizowały kontratak i odtworzyły przedni skraj obrony.