Wsparcie dla żołnierzy służących na granicy

3 zdjęć w galerii
Żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej realizujący zadania wsparcia Straży Granicznej i ochrony granicy polsko-białoruskiej wykorzystują ambony do prowadzenia obserwacji pasa nadgranicznego.
Wielotygodniowe zaangażowanie żołnierzy w ochronie granicy polsko-bialoruskiej,a także zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom nadgranicznych miejscowości spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony różnych lokalnych środowisk oraz organizacji i stowarzyszeń.

Z akcją wsparcia i ułatwienia żołnierzom porwadzenia skutecznej obserwacji granicy przez żołnierzy pełniących służbę na posterunkach wystapili członkowie kół łowieckich z województwa podlaskiego, którzy zbudowali i przekazali żołnierzom specjalne ambony obserwacyjne. To wymierny efekt współpracy z okolicznymi kołami łowieckimi, powyższe ambony zostały ustatwione w miejscach trudno dostepnych, podmokłych i najbardziej zagrożonych odcinków. Dziękujemy za cenną inicjatywę i wsparcie.

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak
Foto: archiwum 15BZ