Projekt patriotyczno-religijno-edukacyjny „PAMIĘĆ ORDERÓW”

7 zdjęć w galerii
Uczczono pamięć poległego kawalera Orderu Krzyża Wojskowego.
Dzisiaj na cmentarzu komunalnym w Olsztynie przy ul. Poprzecznej w ramach projektu „ PAMIĘĆ ORDERÓW” oznakowano insygniami Orderu Krzyża Wojskowego grób poległego kawalera Orderu Krzyża Wojskowego. W uroczystości uczestniczył ks. mjr Marek Rycio, kapelan Garnizonu Olsztyn.

Celem projektu jest przede wszystkim uczczenie pamięci i oznakowanie insygniami Orderu Krzyża Wojskowego grobów poległych i zmarłych kawalerów tego odznaczenia, przekazanie lokalnemu społeczeństwu informacji o miejscu pochówków kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego oraz uwrażliwienie miejscowych władz na sytuację życiową rodzin po poległych i zmarłych kawalerach Orderu Krzyża Wojskowego.

Tekst i foto: Sekcja Prasowa 16.DZ