Projekt „PAMIĘĆ ORDERÓW”

7 zdjęć w galerii
Uczczono pamięć kolejnych poległych kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego.
Na cmentarzach w Ostródzie i w Morągu w ramach projektu „ PAMIĘĆ ORDERÓW” oznakowano insygniami Orderu Krzyża Wojskowego groby poległych kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego. W uroczystościach uczestniczył ks. mjr Marek Rycio, kapelan Garnizonu Olsztyn.

Celem projektu jest uczczenie pamięci i oznakowanie insygniami Orderu Krzyża Wojskowego grobów poległych i zmarłych kawalerów tego odznaczenia, przekazanie lokalnemu społeczeństwu informacji o miejscu pochówków kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego oraz uwrażliwienie miejscowych władz na sytuację życiową rodzin po poległych i zmarłych kawalerach Orderu Krzyża Wojskowego.

Tekst : Sekcja Prasowa 16.DZ
Foto: Adam Gancewski, Waldemar Bobrowski, Klub Wojskowy 20.BZ