Potwierdzona gotowość do realizacji zadań

20 zdjęć w galerii
Forsowanie przeszkody wodnej w miejscowości Nowogród było ostatnim epizodem ćwiczenia pk. Tumak-21 zrealizowanego przez pododdziały 16. Dywizji Zmechanizowanej oraz jednostki sojusznicze z batalionowej grupy bojowej eFP.
W ramach części głównej ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. TUMAK-21 zrealizowano wszystkie zaplanowane zagadnienia taktyczne i ogniowe, które potwierdziły umiejętności oraz wysoki poziom wyszkolenia ćwiczących pododdziałów.
Wydzielone pododdziały Wojska Polskiego, USA, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii wykonywały marsze, działania patrolowe po drogach publicznych oraz zadania ogniowe w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz.
Końcowy efekt był możliwy dzięki koordynacji i współdziałaniu wszystkich zaangażowanych w ćwiczenie jednostek Wojsk Lądowych, w tym wojsk inżynieryjnych, Sił Powietrznych, Lotnictwa Wojsk Lądowych, Sił Specjalnych, Wojsk Powietrzno Desantowych żołnierzy z Batalionowej Grupy Bojowej NATO oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Za to zaangażowanie i włożony wysiłek Dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztof Radomski składa serdeczne podziękowanie.
Jednak co warto podkreślić, ćwiczenie pk. TUMAK-21 miało dodatkowo wymiar społeczny, przez kilkanaście dni żołnierze z jednostek 16 Dywizji Zmechanizowanej odwiedzili szereg miejscowości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, gdzie prezentowali mieszkańcom nowoczesny sprzęt wojskowy oraz uzbrojenie, zachęcając wszystkich zainteresowanych służbą wojskową do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego.
***
Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie stopnia przygotowania jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej do prowadzenia działań taktycznych oraz przemieszczenie do rejonu operacyjnego przeznaczenia. To był także sprawdzian gotowości do prowadzenie działań we współdziałaniu z sojusznikami z batalionowej grupy bojowej eFP oraz żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. W ćwiczeniu uczestniczyło około 6000-żołnierzy z jednostek Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Sił Specjalnych, Inspektoratu Wsparcia SZ, WOT oraz sił sojuszniczych wchodzących w skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Ponadto, zaangażowanych było ponad 1000 jednostek sprzętu bojowego i zabezpieczenia logistycznego.
Tekst: mjr Marek Nabzdyjak
Zdjęcia: kpr. Michał Chudziński, archiwum 16.DZ