Podziękowania dla żołnierzy strzegących granicy polsko-białoruskiej

4 zdjęć w galerii
Od obywateli z całego kraju płyną podziękowania dla żołnierzy z jednostek 16 Dywizji Zmechanizowanej i jednostek Wojska Polskiego strzegących polskiej granicy.
W rejonie miejscowości Wiejki, dzieci z przedszkola w Gródku wręczyły żołnierzom laurki z życzeniami i podziękowaniami za to, że czują się dzięki żołnierzom bezpiecznie. Ponadto okoliczna społeczność, w tym przedstawicielki koła gospodyń wiejskich „ZAŁUCZANKI” przekazały żołnierzom drobne podarunki jako wyraz wdzięczności za ciężką i odpowiedzialną służbę żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej.

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak
Zdjęcia: archiwum 16DZ