None

Obchody Narodowego Święta 3 Maja w Olsztynie

9 zdjęć w galerii
230 lat temu Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Z powodu pandemii, wojewódzkie obchody święta konstytucji w Olsztynie musiały jednak być bardzo skromne, a w uroczystości udział wziął m.in. Dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej.
Pandemia koronawirusa spowodowała, że obchody Święta Konstytucji 3 maja w Olsztynie były bardzo skromne. W wydarzeniu wzięli udział : wojewoda warmińsko-mazurski, Dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej , zastępca Dowódcy 4. Warmińskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.
Daty 2 i 3 Maja w historii narodu mają wyjątkowe znaczenie, odnoszą się bowiem do pięknych kart zapisanych w historii państwa polskiego.
***
„Wielkie dzieło polskiego Sejmu stało się dla patriotów drogowskazem i legitymacją wszelkich dążeń niepodległościowych, a idee zawarte w Konstytucji 3 Maja, podrywały kolejne patriotyczne pokolenia do walki o niepodległość. Dzisiaj szacunek do polskich symboli narodowych jest naszą oznaką tożsamości narodowej. 2 i 3 maja są dniami, kiedy powinniśmy być razem, pokazywać i chwalić się tym, że jesteśmy Polakami”.
Tekst: Sekcja Prasowa 16.DZ
Zdjęcia: st. szer. Adrian Jórski