None

Narodowy Dzień 3 Maja

Wielkie dzieło polskiego Sejmu stało się dla patriotów drogowskazem i legitymacją wszelkich dążeń niepodległościowych, a idee zawarte w Konstytucji 3 Maja, podrywały kolejne patriotyczne pokolenia do walki o niepodległość. Dzisiaj szacunek do polskich symboli narodowych jest naszą oznaką tożsamości narodowej.