None

Zawody użyteczno-bojowe pododdziałów Wojsk Chemicznych 16.DZ

12 zdjęć w galerii
W dniach 22 oraz 28-29.04.2021 r. Szef Wojsk Chemicznych przeprowadził na bazie obiektów szkoleniowych Dowództwa 16.DZ oraz 15. Brygady Zmechanizowanej, zawody użyteczno-bojowe pododdziałów Wojsk Chemicznych na szczeblu Dywizji, w których uczestniczyły Ośrodki Analizy Skażeń (OAS), sekcje rozpoznania skażeń oraz obsługi likwidacji skażeń plutonów chemicznych brygad podległych Dowódcy 16. DZ.
Zasadniczym celem zawodów, oprócz wyłonienia najlepszych OAS/sekcji/obsług pododdziałów Wojsk Chemicznych na szczeblu 16 Dywizji Zmechanizowanej, była weryfikacja i ocena procesu szkolenia tych specjalistycznych elementów wsparcia z obrony przed bronią masowego rażenia prowadzonego w jednostkach wojskowych Dywizji.
Zawody przeprowadzono na podstawie Rozkazu Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej, ściśle według zasad i kryteriów określonych w „Regulaminie zawodów użyteczno - bojowych pododdziałów Wojsk Chemicznych 16 Dywizji Zmechanizowanej”, zatwierdzonym przez Szefa Szkolenia 16. DZ. Wykazały one dobry poziom wyszkolenia reprezentacji pododdziałów chemicznych jednostek wojskowych dywizji uczestniczących w zawodach, co znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie w wykonywaniu obowiązujących norm wyszkolenia specjalistycznego oraz uzyskanej punktacji.
Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie, zachowanie wysokiej dyscypliny, kultury osobistej i atmosfery uczciwej rywalizacji, a także wysiłek włożony przez wszystkich uczestników zawodów podczas osobistego przygotowania się oraz zdawania poszczególnych konkurencji.
Kolejność i punktacja pododdziałów Wojsk Chemicznych w zawodach:
1. W specjalności – Ośrodki Analizy Skażeń (OAS):
I miejsce – OAS z plchem 9 Brygady Kawalerii Pancernej,
Dowódca – mł. chor. Andrzej DUDA.
2. W specjalności – sekcje rozpoznania skażeń (srsk):
I miejsce – srsk z plchem 20 Brygady Zmechanizowanej,
Dowódca – plut. Marcin KORPUSIK.
3. W specjalności – obsługi likwidacji skażeń IRS (obsługi lsk IRS):
I miejsce – obsługa lsk z plchem 15 Brygady Zmechanizowanej,
Dowódca – st. szer. Arkadiusz GŁOGOWSKI.
Zwycięskie Ośrodki Analizy Skażeń, sekcje rozpoznania skażeń oraz obsługi likwidacji skażeń zostały uhonorowane pucharem i dyplomem. Wyżej wymienione nagrody zostały wręczone przez przewodniczącego zawodów — Szefa Wojsk Chemicznych Dywizji na uroczystej zbiórce podsumowującej zawody użyteczno bojowe, który w imieniu Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej złożył gratulacje zwycięzcom oraz podziękował wszystkim żołnierzom za trud i wysiłek włożony podczas zdawania poszczególnych konkurencji.
Wyniki uzyskane przez poszczególne pododdziały Wojsk Chemicznych zostaną włączone do oceny wyszkolenia z OPBMR reprezentujących je jednostek wojskowych, a zdobyte doświadczenia i wyciągnięte wnioski – bezpośrednio do procesu szkolenia tych specjalistycznych elementów wsparcia z OPBMR. Ponadto, zwycięskie pododdziały będą reprezentować 16 Dywizję Zmechanizowaną na Centralnych Zawodach Pododdziałów Wojsk Chemicznych Sił Zbrojnych RP, które Szef Zarządu OPBMR IRW DG RSZ przeprowadzi w październiku bieżącego roku w OSPWL Nowa Dęba.
Tekst: ppłk Krzysztof Gajda
Zdjęcia: plut. Bartosz Grądkowski