None

Zdrowie jest najważniejsze

4 zdjęć w galerii
4 kwietnia to święto Wojskowej Służby Zdrowia. – Nasi medycy w swej codziennej służbie, realizując misję, niosą pomoc i nadzieję innym. Za to im dziś dziękujemy – mówi Dowódca 16. Pułku Logistycznego płk Piotr Pankowski.
Jedną z najstarszych rodzajów służb w Wojsku Polskim jest Wojskowa Służba Zdrowia. Udzielanie pomocy rannym i chorym praktykowane już było bowiem w średniowieczu. Przełomową decyzją podjętą w 1775 roku przez Sejm była uchwała o ustanowieniu stanowiska generał – sztabs – medyka, stawiając go na czele wojskowej służby zdrowia. Przez kolejne wieki zabezpieczenie medyczne pola walki rozwijało się aż do czasów obecnych.
W dzisiejszych czasach medycy dbają o zdrowie żołnierzy w czasie pokoju, ale i w czasie pełnienia misji w rejonach zagrożenia. Dodatkowo pandemia wywołana wirusem Sars CoV-2 postawiła przed nimi nowe, trudne zadania.
„Mierząc się z przeszkodą człowiek poznaje siebie” /Antoine De Saint-Exupery/
– Nasi medycy służą na froncie pandemicznym każdego dnia – mówi Dowódca 16. Pułku Logistycznego płk Piotr Pankowski. – Dokonują pomiarów temperatury ciała żołnierzy i pracowników pułku. Udzielają też pomocy tym, którym służymy – w mieście i w regionie. Za ich profesjonalizm, oddanie, troskę i serce dziś dziękujemy, bo są na pierwszym froncie walki o zdrowie i życie ludzkie – podkreśla płk Piotr Pankowski.

Tekst: Oficer prasowy 16plog. por. Rafał Buczyński