None

Kurs instruktorów z zakresu walki w bliskim kontakcie

6 zdjęć w galerii
W ubiegłym tygodniu w 11 pa odbyło się szkolenie organizowane w kursie instruktorów z zakresu Walki w Bliskim Kontakcie.
Żołnierze doskonalili swoje umiejętności walki wręcz, m.in. techniki obezwładniania, taktykę i technikę interwencji, czy też obrony przed niebezpiecznym narzędziem. Zgodnie z decyzją Nr 49/Szkol./SG WP Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 lipca 2020 r. pododdziały 11pa podlegają zmienionym kryteriom sprawdzianu Walki Wręcz.
Kurs pozwoli rozpowszechnić wiedzę i umiejętności wśród wszystkich żołnierzy pułku, a w kolejnych tygodniach pozytywnie zdać sprawdzian z umiejętności walki wręcz.


Tekst: kpt. Katarzyna Tyszko, Sekcja WFiS
Zdjęcia: kpt. Katarzyna Tyszko