Działanie służb dyżurnych podczas pozorowanego naruszenia systemu ochrony jednostki

7 zdjęć w galerii
W ubiegły piątek przeprowadzono roczne szkolenie z ochrony obiektów z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony, z całym stanem osobowym z udziałem ŻW, Policji, WSP, Służby Medycznej.
Szkolenie miało doskonalić umiejętność praktycznego działania SUFO i żołnierzy pełniących służby dyżurne w przypadku naruszenia systemu ochrony jednostki. Osoby funkcyjne musiały wykazać się znajomością zasad użycia odpowiednich środków, przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony obiektów wojskowych oraz znajomością dowodzenia i kierowania siłami ochronnymi w przypadku naruszenia systemu ochrony jednostki. Zgrywano siły interwencyjne jednostki i SUFO we wspólnym działaniu w zakresie ochrony obiektów jednostki oraz niwelowania skutków naruszenia systemu ochrony. Ponadto sprawdzono funkcjonowanie systemu ochrony i współdziałanie sił ochronnych podczas naruszenia systemu ochrony jednostki.

Tekst i zdjęcia: kpt. Katarzyna Tyszko