None

15. GBZ na szkoleniu poligonowym

12 zdjęć w galerii
Intensywne szkolenie Zawiszaków na OSPWL Orzysz.
Zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć Brygady na rok bieżący od 7 września 2020 r. pododdziały realizują szkolenie poligonowe na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz. W szkoleniu udział biorą batalion czołgów, 1 batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich oraz 15 batalion saperów.
Zawiszacy z 1 batalionu Szwoleżerów Mazowieckich w pierwszym tygodniu poligonu realizowali m.in. trening sztabowy pk. „WKRA-20”, zajęcia ze szkolenia ogniowego oraz inżynieryjno-saperskiego. W trakcie szkolenia ogniowego żołnierze doskonalili umiejętności prowadzenia celnego ognia do celów ukazujących się i ruchomych w dzień i w nocy z broni strzeleckiej i pokładowej wozów bojowych. Szwoleżerowie realizowali również zajęcia ze szkolenia inżynieryjno – saperskiego z wykonywania okopów, ukryć na sprzęt bojowy, stan osobowy i środki materiałowe metodami ręczną, mechaniczną oraz z wykorzystaniem materiału wybuchowego w różnych środowiskach walki.

Żołnierze z 15 batalionu saperów doskonalili umiejętności w zakresie zakładania przeciwpancernego pola minowego oraz wykonywania przejść w zaporach minowych oraz w zakresie ustawiania pojedynczej miny przeciwpancernej, organizacji pracy w drużynie podczas zakładania odcinka przeciwpancernego pola minowego.
W batalionie czołgów główny nacisk postawiono na realizację zajęć ze szkolenia ogniowego w trakcie, których pancerniacy doskonalili umiejętności prowadzenia z broni etatowej i czołgów.
Ważniejszymi przedsięwzięciami w drugim tygodniu poligonu jest ocena stopnia wyszkolenia 4 kompanii zmechanizowanej oraz plutonu ogniowego kompanii wsparcia z 1.batalionu zmechanizowanego.

Tekst: kpt. Martyna Kupis
Foto: st. szer. Dawid Sofiński, szer. Emila Antoniak, szer. Adrian Staszewski