None

Bezpieczeństwo na drogach to priorytet

1 zdjęcie w galerii
W poprzednim miesiącu w jednostkach wojskowych 16. Dywizji Zmechanizowanej, przy współudziale Policji oraz Żandarmerii Wojskowej przeprowadzono wspólne działania szkoleniowo-profilaktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Teraz czas na drugą część tego szkolenia, część praktyczną.
Mając na uwadze bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników wojska we wszystkich jednostkach podległych 16DZ w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie przy udziale policjantów z wydzielonych komórek do spraw ruchu drogowego z Miejskich i Powiatowych Komend Policji województwa oraz oddziałów Żandarmerii Wojskowej odbędą się praktyczne szkolenia poświęcone profilaktyce w bezpiecznym poruszaniu się po drogach pojazdami wojskowymi i cywilnymi.

Będzie to dalsza część specjalistycznego szkolenia z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego, które odbywało się cyklicznie w jednostkach wojskowych 16.DZ w poprzednim miesiącu. Jego głównym celem jest szeroko rozumiana profilaktyka z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która uwzględnia najistotniejsze zmiany zawarte w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym.

Tekst: por. Karol Frankowski
Grafika: st. szer. Adrian Jórski