Egzaminy elewów służby przygotowawczej

12 zdjęć w galerii
W dniach 29 – 30 lipca b. r pod okiem doświadczonych instruktorów 11 pa dokonano oceny poziomu wyszkolenia żołnierzy II turnusu służby przygotowawczej po szkoleniu podstawowym.
Po zakończeniu szkolenia podstawowego żołnierzy służby przygotowawczej, dokonano oceny poziomu ich wyszkolenia. Elewi zostali poddani sprawdzianowi umiejętności praktycznych ze szkolenia bojowego - w formie „pętli taktycznej”, z wychowania fizycznego oraz testowi z wiedzy teoretycznej, obejmującej zakres materiału z przedmiotów objętych programem szkolenia.
Egzaminy zweryfikowały m.in. takie umiejętności żołnierzy jak pokonywanie terenu na polu walki, wykonanie pojedynczego okopu, nakładanie maski przeciwgazowej i ochronnej odzieży lekkiej czy też sprawne ładowanie magazynka nabojami szkolnymi. Adepci musieli się też wykazać umiejętnością nawiązywania i utrzymywania łączności oraz orientowaniem się w terenie. Nie zabrakło też konkurencji z zakresu szkolenia medycznego, tj. – ułożenie rannego w pozycji bezpiecznej oraz założenie opaski uciskowej.
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmował: marszobieg 3000 m, podciąganie się na drążku wysokim lub uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc na ławeczce, skłony tułowia w przód oraz bieg wahadłowy.
Po tym etapie szkolenia, żołnierzy czeka jedna z ważniejszych chwil ich żołnierskiego życia – przysięga wojskowa. Na tym jednak nie koniec, gdyż po powrocie z urlopów przejdą jeszcze przez szkolenie specjalistyczne.

Tekst: kpt. Katarzyna Tyszko
Zdjęcia: kpt. Katarzyna Tyszko, szer. Jarosław Radawiec