None

BULL RUN 12 w nowej odsłonie

23 zdjęć w galerii
W dniach 21-23 czerwca obyły się zajęcia taktyczne wydzielonych pododdziałów 16. Dywizji Zmechanizowanej i Batalionowej Grupy Bojowej NATO.
Jednostki wojskowe podległe 16. Dywizji Zmechanizowanej oraz Batalionowa Grupa Bojowa, która na co dzień stacjonuje w Bemowie Piskim i działa w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO, zakończyły dwudniowe zajęcia BULL RUN 12.
Zajęcia realizowane były na trzech zasadniczych kierunkach: Bakałażewo, Borki i Jagłowo. Realizacja zadań wymagała od ćwiczących dokonania nie tylko szczegółowych analiz i kalkulacji, ale także ścisłej współpracy z lokalnymi władzami i Policją Państwową, w celu zapewnienia bezpiecznego i bezkolizyjnego przemieszczenia się kolumn poszczególnych pododdziałów. Ćwiczenie rozpoczęło się 21 czerwca od alarmowego opuszczenia miejsca stałej dyslokacji pododdziałów, które na sygnał wykonały marsz do wyznaczonych rejonów po drogach publicznych. Istotnym elementem szkolenia było pokonanie licznych przeszkód wodnych występujących w obszarze działania ćwiczących pododdziałów.
Jeden z najważniejszych etapów ćwiczenia taktycznego Bull Run 12 w miejscowości Jagłowo obserwował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Pododdziały biorące udział w ćwiczeniu pokonały przeszkodę wodną po mostach BLG-67. W Jagłowie szef MON przekazał żołnierzom 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad. Działanie ćwiczących żołnierzy obserwował również dowódca generalny RSZ generał Jarosław Mika oraz dowódca 1 Dywizji Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych gen. bryg. Brett Sylvia.
Zajęcia miały na celu doskonalenie współdziałania, zapoznanie się z ukształtowaniem terenu oraz charakterystyką dróg, a także doskonaleniem przemieszczenia zarówno wojsk polskich jak i sojuszniczych do wyznaczonych rejonów. Kierownikiem ćwiczenia był dowódca 15. GBZ. Całość działania elementów dywizyjnych koordynował dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej wraz z obsadą Mobilnej Grupy Dowodzenia.
Podsumowując ćwiczenie Bull Run 12 generał Radomski powiedział: „Zebrane podczas tych zajęć doświadczenia niewątpliwie zaowocują przy planowaniu i prowadzeniu kolejnych przedsięwzięć szkoleniowych, a co najważniejsze staną się źródłem wiedzy o środowisku, jego oddziaływaniu dla dowódców wszystkich szczebli dowodzenia.”

***
Samobieżny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy POPRAD jest przeznaczony do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach przy użyciu samonaprowadzających się pocisków rakietowych bliskiego zasięgu. SPZR POPRAD może być stosowany do osłony kolumn wojsk, miejsc postoju, stanowisk dowodzenia i zgrupowań itp. przed uderzeniami środków napadu powietrznego. Zestaw montowany jest standardowo na podwoziu samochodu ŻUBR-P.

Tekst: Sekcja Prasowa 16.DZ, kpt. Martyna Kupis
Foto: plut. Bartek Grądkowski, st. szer. Adrian Jórski, szer. Adrian Staszewski