None

Wcielenie dodatkowego turnusu służby przygotowawczej

11 zdjęć w galerii
W poniedziałek 15 czerwca b.r. 11 Mazurski Pułk Artylerii przyjął w swoje mury ochotników powołanych do służby przygotowawczej.
Uruchomienie dodatkowego turnusu służby przygotowawczej w 11 pa zostało poprzedzone nadzorowanym w.z. Dowódcy 11 pa - ppłk Janusza Szpadzika, kursem instruktorsko – metodycznym dla kadry, mającej szkolić elewów.
W poniedziałek w szeregi Pułku zgłosiło się kilkudziesięciu ochotników. Po potwierdzeniu ich tożsamości i ujęciu w ewidencji jednostki, przeprowadzono badania lekarskie i zabiegi sanitarnohigieniczne. Elewi otrzymali mundury oraz wyposażenie indywidualne, niezbędne w czekającym ich szkoleniu. W początkowym okresie kształcenia w służbie przygotowawczej, podlegają oni jednolitemu programowi przygotowującemu w stopniu podstawowym, do pełnienia czynnej służby wojskowej. Po upływie kilku tygodni od rozpoczęcia kształcenia, żołnierze, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej, złożą przysięgę wojskową, po której czeka ich szkolenie specjalistyczne, zakończone złożeniem egzaminu końcowego.


Tekst: kpt. Katarzyna Tyszko
Zdjęcia: kpt. Katarzyna Tyszko, szer. Jarosław Radawiec