None

Pewna ręka, celne oko !

15 zdjęć w galerii
Praktyczną lekcją opanowania emocji zakończyło się trzydniowe szkolenie elbląskich logistyków. Strzelanie uczy bowiem cierpliwości, wymaga pewnej ręki i celnego oka. W dzień swoje umiejętności sprawdzali żołnierze dowództwa i sztabu, natomiast w dzień i w nocy szkoliły się pododdziały.
To był ostatni etap trzydniowego szkolenia, po rzucie granatem bojowym i taktyce przyszedł czas na szkolenie ogniowe. Celem zajęć, które odbyły się w środę, 20 maja, na strzelnicy przy ul. Łęczyckiej było doskonalenie prowadzenia celnego ognia w warunkach dziennych i nocnych. Zorganizowane punkty nauczania: budowy broni, zasad współdziałania jej elementów oraz łącznych czynności do strzelania bojowego pozwoliły osiągnąć wysoką ocenę i utrzymać kondycję strzelecką na wymaganym poziomie. Wprowadzenie dodatkowych elementów z maskowania żołnierza i skrytego podejścia na linię otwarcia ognia było pokazaniem jak ważnym elementem jest wyszkolenie pojedynczego żołnierza i jego nabyte umiejętności na polu walki. „Naprzód!” to najważniejsza komenda tego elementu szkolenia, zgranie przyrządów celowniczych, prowadzenie skutecznego ognia i zadanie wykonane. Jak mówi Dowódca Pułku cytując generała Pattona – „Jest tylko jedna zasada taktyki, która nie podlega zmianom: użyć tego, co pod ręką”, oraz umiejętne wykorzystanie broni etatowej jest podstawą żołnierskiego rzemiosła.
Efektywnie wykorzystując przydzielone obiekty szkoleniowe, w warunkach dziennych, swoją formę w skutecznym prowadzeniu ognia sprawdzali żołnierze dowództwa i sztabu 16plog. Natomiast batalion remontowy szkolił się w ramach zajęć dzienno - nocnych. Dowódca 16. Pułku Logistycznego płk Piotr Pankowski ocenił poziom wyszkolenia bardzo wysoko.

Tekst: por. Rafał Buczyński
Zdjęcia: mł. chor. Krzysztof Moliński