None

Zajęcia z metodyki z dowódcami baterii/kompanii i plutonów 11 pa

27 zdjęć w galerii
W czwartek 21 maja br. żołnierze 1 das uczestniczyli w szkoleniu, którego tematem przewodnim była rola i zadania kierownika zajęć w zakresie organizacji oraz realizacji zajęć z taktyki.
W zajęciach, oprócz dowódców baterii uczestniczyli również słuchacze Akademii Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki - przewidziani w przyszłości do objęcia stanowisk dowódczych.
Celem szkolenia było przygotowanie kierowników zajęć do prowadzenia najbardziej złożonych zajęć wynikających z programu szkolenia, a także ujednolicenie sposobów organizowania i prowadzenia tych zamierzeń szkoleniowych.
Dowódca dywizjonu omówił zasady planowania i organizowania zajęć z taktyki oraz obowiązujące podczas ich prowadzenia warunki bezpieczeństwa. Ponadto zrealizowano następujące zagadnienia: zajęcie rejonu ześrodkowania baterii, prowadzenie rekonensansu przez AGR (Artyleryjska Grupa Rekonesansowa) baterii, rozpoznanie, przygotowanie oraz zajmowanie rejonu stanowisk ogniowych baterii, praca funkcyjnych do czasu otwarcia ognia.
Na koniec dowódca omówił sposób zakończenia zajęć z taktyki oraz udzielił wytycznych kierownikom zajęć w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć z taktyki na temat „Działanie baterii (kompanii) w działaniach taktycznych”.

Tekst: kpt. Katarzyna Tyszko
Zdjęcia: 1 das