None

Zajęcia programowe z OPBMR w 11 pa

7 zdjęć w galerii
We wtorek 19 maja pododdziały 1 das brały udział w zajęciach, podczas których sprawdzano szczelności i dopasowania filtracyjnych masek przeciwgazowych w atmosferze skażonej oraz szczelności urządzeń filtrowentylacyjnych (UFW) wozów bojowych i pojazdów specjalnych.
Żołnierze szkolili swoje umiejętności podczas sprawdzenia szczelności i dopasowania filtracyjnych masek przeciwgazowych w atmosferze skażonej. Nabywali także niezbędną wiedzę dotyczącą skuteczności ich ochronnego działania.
Ważnym aspektem zajęć było też doskonalenie czynności funkcyjnych pojazdów, we właściwym wykorzystywaniu indywidualnych i zbiorowych środków ochrony przed skażeniami, oraz utrzymywaniu ich w ciągłej sprawności technicznej i gotowości do użycia. Przeprowadzone czynności potwierdziły szczelność urządzeń filtrowentylacyjnych pojazdów.
Zajęcia odbyły się z zachowaniem niezwykle ważnych warunków bhp. Na zakończenie przedstawiono przykłady najczęściej popełnianych błędów oraz sposoby ich zapobiegania.

Tekst: kpt. Katarzyna Tyszko
Zdjęcia: 1 das