None

Zmiany na stanowiskach dowódczych w jednostkach wojskowej 16. Dywizji Zmechanizowanej

9 zdjęć w galerii
20 marca w obecności dowódcy 16. Dywizji Zmechanizowanej odbyło się uroczyste przekazanie dowodzenia w 15. Brygadzie Zmechanizowanej oraz 20. Brygadzie Zmechanizowanej.
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej 20 marca nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. W obu uroczystościach wziął udział dowodca 16. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztof Radomski. Ich przebieg został zaplanowany zgodnie z ceremoniałem wojskowym, jednak ze względu na zaistniałą sytuację w kraju miały charakter bardzo skromny i kameralny. Nowym dowódcą 15. Brygady został dotychczasowy zastępca dowódcy płk Bogdan Rycerski, który w ostatnim czasie czasowo pełnił obowiązki dowódcy.
Natomiast dotychczasowy dowódca 20. Brygady gen. bryg. Jacek Ostrowski został wyznaczony na inne wyższe stanowisko służbowe, a na jego miejsce desygnowany został płk dypl. Piotr Kriese. Po odczytaniu decyzji na nowe stanowiska służbowe, jak również przemówieniu dowódcy 16. Dywizji miał miejsce główny punkt uroczystości przekazania sztandaru jednostki wojskowej. Gen. bryg. Jacek Ostrowski przekazał sztandar wojskowy jednostki pułkownikowi Piotrowi Kriese. Następnie zostały podpisane protokoły przekazania obowiązków jak również został przekazany proporzec dowódcy 20. Brygady.

Tekst: por. Karol Frankowski
Zdjęcia: 15.BZ i 20.BZ