None

Żołnierze Wojska Polskiego strzegą granic

3 zdjęć w galerii
Żołnierze Wojska Polskiego wspólnie z Policją i Strażą Graniczną prowadzą kontrolę na granicach. Jest to związane z rozprzestrzenianiem się na całym świecie korona wirusa.
Państwo Polskie podjęło niezdbędne kroki aby zapobiec szerzącej się pandemii i uchronić obywateli naszego kraju przed tym śmiercionośnym zagrożeniem. Żołnierze Wojska Polskiego szkoleni są aby dbać o bezpieczeństwo Ojczyzny i strzec jej przed wrogami. Jednakże ta walka jest niezwykle trudna. Ten przeciwnik jest niewidoczny, ale zabija równie skutecznie co najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Tą walkę możemy tylko i wyłącznie wygrać wspólnie. My jako żołnierze wypełniając swój obowiązek wobec Ojczyzny, natomiast wy drodzy Państwo, zostając w domu. Tylko razem pokonamy korona wirusa.
Tekst: por. Karol Frankowski
Zdjęcia: 11.DKPanc., 6.BPD