None

Trening sztabowy w 16 Dywizji

3 zdjęć w galerii
W dniach 12-13 lutego w 16. Dywizji Zmechanizowanej realizowany jest trening sztabowy Elbląg-20. Jest to pierwsze ćwiczenie dowództwa dywizji w nowej lokalizacji, w garnizonie Olsztyn.
Rozpoczynając 12 lutego trening sztabowy Elbląg-20 Dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej gen. Dyw. Krzysztof Radomski wskazał zasadnicze cele i zadania, stojące przed kierownictwem ćwiczenia.
Głównym celem treningu jest doskonalenie zdolności oraz indywidualnych umiejętności oficerów obsady organu dowodzenia GDS 16.DZ w zakresie planowania i prowadzenia działań zgodnie ze stałymi procedurami operacyjnymi i przyjętym scenariuszem.

Trening sztabowy Elbląg-20 to jedno z wielu przedsięwzięć jakie są do zrealizowania w ty roku w 16. Dywizji Zmechanizowanej. Ma on na celu przygotować żołnierzy do stojących przed nimi ćwiczeń dowódczo-sztabowych oraz ćwiczeń taktycznych z wojskami, a przede wszystkim do głównego zadania na ten rok jakim jest udział w międzynarodowym ćwiczeniu Defender-20.

Tekst: por. Karol Frankowski
Zdjęcia: ppłk Andrzej Bubek