Dowództwo 16DZ gotowe do realizacji zadań w Olsztynie

27 zdjęć w galerii
12 grudnia, w koszarach dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie odbył się uroczysty apel, podczas którego oficjalnie potwierdzono wypełnienie decyzji ministra obrony narodowej o przeniesieniu dowództwa dywizji do nowej lokalizacji.
Uroczystość swą obecnością uświetnił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński, I zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pilot Jan Śliwka, wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, a także dowódcy i szefowie jednostek wojskowych oraz komendanci służb mundurowych garnizonu Olsztyn i przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.
„Jest dla mnie wielkim zaszczytem, móc Państwa powitać na wyjątkowym apelu, który jest potwierdzeniem gotowości do realizacji zadań w nowej lokalizacji, po wypełnieniu decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz rozkazu Dowódcy Generalnego RSZ przez Dowództwo 16 Dywizji Zmechanizowanej” - przywitał obecnych gen. dyw. Krzysztof Radomski na uroczystym apelu w Olsztynie.

Zwracając się do zaproszonych gości i uczestników uroczystości dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej podkreślił znaczenie słów zawartych w Kodeksie Honorowym Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego - „Zawodowa służba wojskowa jest powołaniem i świadomym wyborem. Stawia żołnierza w szczególnej dyspozycji wobec Ojczyzny, obrony jej niepodległości i bezpieczeństwa z gotowością poniesienia ofiary życia włącznie. Przytoczone słowa Kodeksu Honorowego…,były mottem podczas realizacji zadania związanego z przemieszczeniem w listopadzie dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej i częściowo 9 batalionu dowodzenia do nowej lokalizacji w Olsztynie. Panie Ministrze melduję, że to zadanie zostało zrealizowane bez zakłóceń, w nakazanym terminie, tak jak to przystało na żołnierzy 16. Dywizji Zmechanizowanej”. Na zakończenie przemówienia gen. Radomski skierował do obecnych przedstawicieli instytucji i jednostek wojskowych garnizonu Olsztyn słowa podziękowania za okazanie wsparcie i zabezpieczenie realizacji zadań przez dowództwo w nowej lokalizacji – „Zarówno współpraca z przedstawicielami instytucji wojskowych i jednostek wojskowych garnizonu Olsztyn oraz innych służb mundurowych, a także władz wojewódzkich i miejskich zasługuje na najwyższe uznanie”.
Następnie odczytano decyzję ministra obrony narodowej o zmianie miejsca dyslokacji dowództwa 16DZ oraz decyzje i rozkazy wyższych przełożonych o nadaniu medali resortowych, odznaczeń tytułów honorowych oraz awansów na wyższy stopień wojskowy. Ceremonii wręczenia medali i odznaczeń dokonał sekretarz stanu w MON Marek Łapiński w asyście I zastępcy dowódcy generalnego RSZ gen. dyw. pilota Jana Śliwki. Złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” odznaczony został gen. dyw. Krzysztof Radomski, brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz odznaką honorową Wojsk Lądowych, odznaką tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz RP III stopnia uhonorowano oficerów dowództwa dywizji.
Zabierając głos Sekretarz Stanu Marek Łapiński odczytał list od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka skierowany do żołnierzy 16DZ oraz złożył życzenia kolejnych sukcesów w realizacji zadań w nowej lokalizacji. Ważnym elementem kończącym uroczystość było odsłonięcie tryptyku poświęconego 16 Dywizji Zmechanizowanej, którego dokonali honorowi gości w asyście gen. dyw. Krzysztofa Radomskiego.
Tekst: mjr Marek Nabzdyjak
Zdjęcia: por. Karol Frankowski