16DZ wspiera działania Straży Granicznej na granicy kraju

6 zdjęć w galerii
Żołnierze z jednostek 16 Dywizji Zmechanizowanej pełniąc służbę na posterunkach obserwacyjno-ochronnych realizują wspólne patrole piesze i mobilne ze Strażą Graniczną na granicy polsko-białoruskiej.
Sytuacja na granicy w dalszym ciągu jest niestabilna, migranci przeprowadzają ataki i prowokacje przy wsparciu służb białoruskich, dlatego też żołnierze nieustannie udzielają wsparcia Straży Granicznej, zabezpieczając granicę kraju oraz teren budowy stałej bariery, nie dopuszczając do nielegalnego jej przekroczenia przez migrantów.
 
To kolejny miesiąc odpowiedzialnej służby w 2022 roku, kiedy to żołnierze z pododdziałów 16 Dywizji Zmechanizowanej udzielają wsparcia Straży Granicznej w ochronie granicy państwa strzegąc bezpieczeństwa na pasie granicznym.
 
Tekst: Sekcja Prasowa 16DZ
Foto: Zespół Reporterski 16DZ