Slajd

9. Batalion Dowodzenia

Rolą 9. batalionu dowodzenia jest przede wszystkim rozwinięcie i eksploatacja mobilno – stacjonarnych stanowisk dowodzenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Ponadto ich zabezpieczenie pod względem bojowym i logistycznym. Nasz batalion tworzą 3 pododdziały łączności: kompania logistyczna, kompania ochrony i regulacji ruchu, a także Wojskowa Stacja Pocztowa.