Slajd

Historia oraz tradycje 16 DZ

2019 rok jest rokiem szczególnym, ponieważ dokładnie 100 lat temu utworzona została 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana.
Dowódca

Dowódca

Gen. dyw. Krzysztof Radomski

Dowódcą 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej jest gen. dyw. Krzysztof Radomski. Najważniejsze stanowisko w 16 dywizji objął 19 lipca 2019 roku.
zobacz więcej

FUNDAMENT STRATEGICZNY 16 DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ

MISJA

Wysoce  wyszkolony związek taktyczny, gotowy do mobilizacyjnego rozwinięcia, szybkiego podjęcia lądowych działań bojowych we wskazanym pasie w ramach operacji połączonej, gotowy do wspierania społeczeństwa i udziału w zapewnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Hasło

Szkolimy się aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom.

 

WIZJA

Związek taktyczny zwarty, wyszkolony, gotowy
do działania w każdych warunkach

 

WARTOŚCI

1.Honor i Ojczyzna
2.Mniej słów więcej czynów
3.Procedury i pomysłowość
4.Efektywność a nie efektowność
5.Konsekwencja i realizm

STRATEGIA

1.Kultura gotowości bojowej –  terminowość, rzetelność, fachowość, sprawność sprzętu i ukompletowanie zapasami.
2.Szkolenie – dążenie do mistrzostwa w każdej dziedzinie, pomoc tym, którzy odstają, zapewnienie warunków do szkolenia.
3.Komunikacja interpersonalna - zasady: ,,walk and talk”,  polityka ,,otwartych drzwi”, ,,nie ma głupich pytań”.
4.Zachęcanie, motywowanie inspirowanie do wysiłku intelektualnego i zaangażowania w służbę w każdych warunkach.

 

HASŁO

Szkolimy się aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom

 

HASŁO

Szkolimy się aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom

 

HASŁO

Szkolimy się aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom