Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu ukończył w 1994 roku. Pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu zmechanizowanego objął w 4 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Orzyszu, gdzie służył do 2001 roku zajmując kolejno stanowiska dowódcy kompanii i szefa sztabu – zastępcy dowódcy batalionu.
 
W latach 2001 – 2016 pełnił służbę w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej kolejno na stanowiskach: szefa sztabu batalionu zmechanizowanego, zastępcy dowódcy batalionu zmechanizowanego, szefa sekcji szkoleniowej brygady oraz dowódcy batalionu czołgów (w latach 2012 - 2016).
 
W latach 2004, 2006, 2011 i 2017 studiował w Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej zdobywając wiedzę specjalistyczną w czasie studiów magisterskich, podyplomowych oraz kursów specjalistycznych w tym Wyższego Kursu Operacyjno – Strategicznego.
 
Trzykrotnie realizował zadania poza granicami państwa: w latach 2006 – 2007 na stanowisku starszego oficera szkoleniowego w PKW Irak (NTMI Iraq VII zmiana), jako zastępca dowódcy Zgrupowania Bojowego ALFA – PKW Afganistan (X zmiana) oraz  dowódca kontyngentu - PKW KFOR Kosowo (XXXIII zmiana) w latach 2015 – 2016.
 
W 2016 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 9. Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, następnie od 2018 roku pełnił obowiązki szefa sztabu 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.
 
Decyzją Ministra Obrony Narodowej 20 lipca 2020 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.