Wyższą Szkołę Oficerską im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu ukończył w 1998 roku. Pierwsze stanowisko służbowe - dowódcy plutonu czołgów - objął w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie, następnie zajmował stanowiska dowódcy kompanii, oficera sekcji operacyjnej, szkoleniowej oraz zastępcy dowódcy – szefa sztabu batalionu czołgów. 
 
W 2006 roku pełnił służbę poza granicami kraju w ramach VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Irak na stanowisku specjalisty TOC MND-SC. W 2008 roku podwyższył swoje kwalifikacje kończąc studia podyplomowe na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na Akademii Marynarki Wojennej. W 2010 roku pełnił służbę w ramach XXII zmiany PKW Kosowo na stanowisku Dowódcy Grupy Dowódcy kontyngentu.
 
Po ukończeniu kursu kandydatów na dowódców batalionów na Akademii Obrony Narodowej w 2016 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu czołgów w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Od 2018 roku pełnił służbę na stanowisku Szefa Szkolenia Brygady. Ukończył Wyższy Kurs Dowódczy w Baltic Defence College w Estonii oraz Wyższy Kurs Operacyjno – Strategiczny na Akademii Sztuki Wojennej. 
 
Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej 7 marca 2022 roku wyznaczony został na stanowisko Zastępcy Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.