Historia i tradycje

Dzieje Zawiszaków

,,(…) ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości"                                                                               Marszałek Józef Piłsudski
zobacz więcej
Zawisza Czarny

Zawisza Czarny

Patron Zawiszaków

Brygada kultywuje tradycje grunwaldzkie, to właśnie na Polach Grunwaldu otrzymała sztandar, nadano jej nazwę wyróżniająco „Giżycka” oraz imię Zawiszy Czarnego. Jej doroczne święto ustanowione zostało 15 lipca w dniu historycznej bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku, w której brał udział patron brygady.
zobacz więcej
Dowódca 15GBZ

Dowódca 15GBZ

gen. bryg. Bogdan Rycerski

Decyzją Ministra Obrony Narodowej 20 marca 2020 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
zobacz więcej
Zastępca dowódcy 15GBZ

Zastępca dowódcy 15GBZ

płk Dariusz Dróżdż

Decyzją Ministra Obrony Narodowej 20 lipca 2020 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
zobacz więcej