Historia i tradycje

Dzieje Zawiszaków

,,(…) ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości"                                                                               Marszałek Józef Piłsudski
zobacz więcej
Zawisza Czarny

Zawisza Czarny

Patron Zawiszaków

Brygada kultywuje tradycje grunwaldzkie, to właśnie na Polach Grunwaldu otrzymała sztandar, nadano jej nazwę wyróżniająco „Giżycka” oraz imię Zawiszy Czarnego. Jej doroczne święto ustanowione zostało 15 lipca w dniu historycznej bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku, w której brał udział patron brygady.
zobacz więcej
Dowódca 15GBZ

Dowódca 15GBZ

płk Bogdan Rycerski

W 2017 roku wyznaczony został na zastępcę dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. 15 listopada 2019 roku objął czasowe pełnienie obowiązków dowódcy 15GBZ.
zobacz więcej