Klub 15 GBZ
  • sala tradycji
  • historia
  • tradycje
  • działalnośc kulturalna
  • integracja
  • promocja wojska
  • #Klub15GBZ

Działalność Klubu

Klub wojskowy prowadzi działalność kulturalną, stanowiącą integralną część działalności wychowawczej, koncentrując się na integracji środowiska wojskowego, kadry, pracowników wojska, ich rodzin oraz współpracy ze społeczeństwem lokalnym, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
W strukturach Klubu swoją działalność prowadzą koła plastyczne, wokalno-muzyczne, szachowe, rękodzielnicze i fitness.
Na terenie Klubu umiejscowiona jest również Sala Tradycji 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej posiadająca w swojej strukturze szereg pomieszczeń tematycznych, związanych z historią i dziedziczonymi przez brygadę tradycjami, jak również z historią regionu i garnizonu.
Umacnianie więzi środowiskowych następuję poprzez organizowanie przedsięwzięć integrujących środowisko, upowszechnianie kultury i promowanie wojska w środowisku lokalnym.
Formami programowymi działalności Klubu 15 GBZ są w szczególności:
·       zajęcia amatorskich zespołów artystycznych, kół, sekcji i klubów zainteresowań
·       zajęcia historyczno-edukacyjne i lekcje historyczne
·       kursy doskonalące i kwalifikacyjne, szkolenia oraz warsztaty artystyczne
·       plenery plastyczne
·       spotkania literackie, muzyczne i multimedialne
·       koncerty estradowe i projekcje filmowe
·       wystawy i ekspozycje twórczości artystycznej
·       festiwale, konkursy, zawody i przeglądy twórczości artystycznej
·       konkursy wiedzy i quizy tematyczne
·       spotkania okolicznościowe, integracyjne.
Slajd

Slajd

Slajd

Slajd

Slajd