Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki ukończył w 1995 roku. Pierwsze stanowisko służbowe - dowódcy plutonu czołgów - objął w 4 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Orzyszu, gdzie służył do 2000 roku zajmując stanowisko dowódcy kompanii początkowo w 4BKPanc, następnie w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej do 2002 roku.
 
W latach 2002 – 2004 ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Następnie kontynuował służbę w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie jako  zastępca dowódcy batalionu czołgów oraz szef sekcji operacyjnej w brygadzie do 2010 roku. W 2007 roku pełnił służbę poza granicami kraju w ramach VIII zmiany PKW Irak na stanowisku szefa wydziału INFOOPS MND-CS.
 
W 2008 roku ukończył kurs kandydatów na dowódców batalionów na AON. Na dowódcę batalionu czołgów został wyznaczony w 2010 roku w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Na przełomie lat 2010 – 2011 pełnił służbę po za granicami kraju w ramach VIII zmiany PKW Afganistan na stanowisku zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych DCOS OPS.
 
Od 2011 roku pełnił służbę w 10BKPanc na stanowiskach dowódcy batalionu czołgów i szefa sztabu brygady. W latach 2013 – 2014 pełnił służbę po za granicami kraju w ramach XIV zmiany PKW Afganistan na stanowisku zastępcy dowódcy kontyngentu - szefa sztabu. W latach 2015 – 2016 podwyższył swoje kwalifikację kończąc Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia na AON.
 
W 2017 roku wyznaczony został na zastępcę dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. 15 listopada 2019 roku objął czasowe pełnienie obowiązków dowódcy 15GBZ. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej na Akademii Sztuki Wojennej, decyzją Ministra Obrony Narodowej 20 marca 2020 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Awans do stopnia generała brygady otrzymał 14 sierpnia 2020 r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.