Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki ukończył w 1995 roku. Pierwsze stanowisko służbowe - dowódcy plutonu czołgów - objął w 4 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Orzyszu, gdzie służył do 2002 roku zajmując stanowisko dowódcy kompanii początkowo w 4BKPanc, następnie w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej.
W latach 2002 – 2004 ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Następnie kontynuował służbę w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie jako  zastępca dowódcy batalionu czołgów oraz szef sekcji operacyjnej w brygadzie do 2010 roku. W 2007 roku pełnił służbę poza granicami kraju w ramach VIII zmiany PKW Irak na stanowisku szefa wydziału INFOOPS MND-CS.
W 2008 roku ukończył kurs kandydatów na dowódców batalionów na AON. Na dowódcę batalionu czołgów został wyznaczony w 2010 roku w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Na przełomie lat 2010 – 2011 pełnił służbę po za granicami kraju w ramach VIII zmiany PKW Afganistan na stanowisku zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych DCOS OPS.
Od 2011 roku pełnił służbę w 10BKPanc na stanowiskach dowódcy batalionu czołgów i szefa sztabu brygady. W latach 2013 – 2014 pełnił służbę po za granicami kraju w ramach XIV zmiany PKW Afganistan na stanowisku zastępcy dowódcy kontyngentu - szefa sztabu. W latach 2015 – 2016 podwyższył swoje kwalifikację kończąc Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia na AON.
W 2017 roku wyznaczony został na zastępcę dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. 15 listopada 2019 roku objął czasowe pełnienie obowiązków dowódcy 15GBZ.