Nowa formuła

Innowacyjne kursy w 15 GBZ

W 15 GBZ cyklicznie realizowane są kursy wchodzące w skład tzw. „Kwartetu Kursowego”, czyli kursów ogólnowojskowych, podstawowych takich jak: Spartan, Navigator, Tactical Medic i Warrior. Kursy te przeznaczone są dla wszystkich żołnierzy o różnych specjalnościach i mają na celu doskonalenie indywidualnego rzemiosła oraz zespołowego działania w zakresie prowadzenia ognia w bliskim kontakcie, wyrobienia nawyków szybkiej reakcji na zagrożenia, podejmowania decyzji pod presją oraz działanie w stresie. Obok kursów podstawowych realizowane są również kursy specjalistyczne takie  jak Harpun, Posejdon i Pretorian dla żołnierzy pododdziałów rozpoznawczych, strzelców wyborowych czy ochrony.
zobacz więcej
Sojusznicza współpraca

Sojusznicza współpraca

Zawiszacy i eFP

Na co dzień Batalionowa Grupa Bjowa NATO współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną realizując wiele ćwiczeń, które pozwoliły na osiągnięcie interoperacyjności w zakresie planowania i prowadzenia działań.
zobacz więcej
Klub 15 GBZ

Klub 15 GBZ

Sala Tradycji

Na terenie Klubu umiejscowiona jest również Sala Tradycji 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej posiadająca w swojej strukturze szereg pomieszczeń tematycznych, związanych z historią i dziedziczonymi przez brygadę tradycjami, jak również z historią regionu i garnizonu.
zobacz więcej
Sympatycy

Sympatycy

Statut

Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, zwane dalej „Stowarzyszeniem 15 GBZ”, jest organizacją skupiającą żołnierzy, byłych żołnierzy, kombatantów, pracowników wojska oraz sympatyków 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, będących członkami zwyczajnymi a także osoby prawne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Cechą Stowarzyszenia jest wzajemna pomoc, życzliwość, szacunek oraz koleżeństwo. Stowarzyszenie broni honoru i godności wszystkich jego członków.
zobacz więcej