Nowa formuła

Innowacyjne kursy w 15 GBZ

W 15 GBZ cyklicznie realizowane są kursy wchodzące w skład tzw. „Kwartetu Kursowego”, czyli kursów ogólnowojskowych, podstawowych takich jak: Spartan, Navigator, Tactical Medic i Warrior. Kursy te przeznaczone są dla wszystkich żołnierzy o różnych specjalnościach i mają na celu doskonalenie indywidualnego rzemiosła oraz zespołowego działania w zakresie prowadzenia ognia w bliskim kontakcie, wyrobienia nawyków szybkiej reakcji na zagrożenia, podejmowania decyzji pod presją oraz działanie w stresie. Obok kursów podstawowych realizowane są również kursy specjalistyczne takie  jak Harpun, Posejdon i Pretorian dla żołnierzy pododdziałów rozpoznawczych, strzelców wyborowych czy ochrony.
zobacz więcej
Sojusznicza współpraca

Sojusznicza współpraca

Zawiszacy i eFP

Na co dzień Batalionowa Grupa Bjowa NATO współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną realizując wiele ćwiczeń, które pozwoliły na osiągnięcie interoperacyjności w zakresie planowania i prowadzenia działań.
zobacz więcej
Klub 15 GBZ

Klub 15 GBZ

Sala Tradycji

Na terenie Klubu umiejscowiona jest również Sala Tradycji 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej posiadająca w swojej strukturze szereg pomieszczeń tematycznych, związanych z historią i dziedziczonymi przez brygadę tradycjami, jak również z historią regionu i garnizonu.
zobacz więcej